Seminar za vzgojiteljice in mentorice otroške plesne vzgoje – Otroška plesna ustvarjalnost

KDAJ: 30. september (17.00 do 20.00) in 1. oktober (9.30 do 12.30) 2022

KJE: Karantena, Pobreška cesta 20, Maribor (pri Europarku)

Saša Lončar bo na delavnici predstavila svoj način dela z otroki in mladostniki, ki izhaja iz raziskovanja primarnega giba. Njeno delo temelji na tem, da preko različnih ustvarjalnih procesov prebudi in ozavesti prirojen občutek za gibanje, ki ga potem v tesnem sodelovanju z otrokom oblikuje v njegov osebni plesni izraz. Na delavnici bodo predstavljene teme: spoznavanje in zaupanje (v odnosu otrok/pedagog in otrok/skupina), zavedanje vidnega in nevidnega prostora, spoznavanje gibalnih sposobnosti skozi različne nivoje v prostoru, spoznavanje tehničnih elementov z besedno spodbudo, procesi sproščanja v skupini otrok in povezovanje otrok v skupino z uporabo principov kontaktne improvizacije, ustvarjalni proces, uporaba gibalnega materiala, ki je nastal v procesu poučevanja za oblikovanje plesne koreografije. Predstavljeno bo tudi postopno nadgrajevanje tem, glede na zahtevnost skupine otrok z vključevanjem individualnih potreb posameznika.

ROK PRIJAVE: najkasneje do 22. septembra 2022! Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Kotizacija: 20,00 eur. Na podlagi prispele prijavnice vam bomo poslali predračun za plačilo kotizacije. Rok plačila predračuna je 30. september 2022. Če je plačnik ustanova, mora leta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom odgovorne osebe in žigom ter posredovati kopijo naročilnice.

Izpolnjeno priloženo prijavnico pošljite na naslov ali po elektronski pošti: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, telefon: 02 23 42 116, faks: 02 23 42 112, e-mail: minka.veselic@jskd.si

Prijavnica dostopna na tej povezavi.