Zaščita pravic in odgovornost

 

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.qulenium.org Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last KD Qulenium in je informativne narave. KD Qulenium ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.qulenium.org in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KD Qulenium se bo trudil za pravilnost ter ažurnost informacij.

Omejena pravica uporabe vsebin Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.qulenium.org za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Uporaba posredovanih podatkov Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vseh osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, ki nam bodo posredovani na podlagi izrecne privolitve posameznika. Posredovane osebne podatke bomo uporabili izključno za namen, za katerega so pridobljeni.